+385913909416 This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it Split Accommodation and Apartments in Split for every budget
Home
PDF Print E-mail

INFORMACIJE O PRUZANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMACINSTVU (Zakon u ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 )


Iznajmljivaci i ugostiteljske usluge u domacinstvu

(1) Ugostiteljske usluge u domacinstvu moze pruzati fizicka osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivac).
(2) U smislu ovoga Zakona iznajmljivacem se smatra drzavljanin Republike Hrvatske te drzavljani ostalih drzava clanica Europskoga gospodarskog prostora (sve drzave clanice EU i Lihtenstajn, Norveska i Island) i Švicarske Konfederacije.
(3) Ugostiteljskim uslugama u domacinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedece ugostiteljske usluge:
    1. smjestaja u sobi, apartmanu i kuci za odmor, kojih je iznajmljivac vlasnik, do najvise deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomocni kreveti
    2. smjestaja u kampu i/ili kamp-odmoristu, organiziranim na zemljistu kojeg je iznajmljivac vlasnik, s ukupno najvise deset smjestajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
    3. dorucka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivac pruza usluge smjestaja u sobi, apartmanu i kuci za odmor.
(4) Iznajmljivac ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smjestaja, nuditi i prodavati svoje usluge iz stavka 3. ovoga clanka izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na nacin koji svojom odlukom propisuje predstavnicko tijelo.
Iznajmljivac treba posjedovati Rjesenje o pruzanju ugostiteljskih usluga smjestaja.

 

Lijecnicka potvrda

Lijecnicka Potvrda – Po novom pravilniku, od 5.7.2014., privatni iznajmljivaci nisu vise duzni imati lijecnicku potvrdu za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja soba i apartmana.

 

Obveze iznajmljivaca

 (1) U pruzanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu IZNAJMLJIVAC JE DUZAN:

 

1.  STANDARIZIRANA PLOCA: Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani nacin, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rjesenjem, tj. plavu plocu.  Ploce se direktno narucuju kod ovlastenog proizvođaca:

 
1. Kordun Marketing ,
tel. 047/645-066 fax. 047/645-559
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ;
2. Jaguar d.o.o.
Tel: 021 343 888
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
3. Binar d.o.o.
Tel: 021 344 442
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
Uplatnicu sacuvajte jer cete s njom dokazivati kako ste poslali narudzbu u tvrtku „Kordun" za izradu table u slucaju, da Vam u međuvremenu (prije nego stigne narucena tabla) dođe drzavni inspektor i kontrolira jeste li propisno oznacili objekt. Na brzinu izrade table ne mozete utjecati, a to znaju i u Drzavnom inspektoratu.

2. Broj sobe ili apartmana -  Na ulaznim vratima apartmana ili sobe mora biti oznacen broj sobe ili apartmana (1,2,3..) koji mora odgovarati broju iz Rjesenja o kategorizaciji. (npr. A1, A2 ...)
3. SLUZBENI CJENIK I KUCNI RED: Obveza iznajmljivaca je izloziti cjenik i kucni red u svakoj sobi / apartmanu.

U pravilu svoje cijene kreirate samostalno. Ne postoje nikakve unaprijed određene cijene za pojedini tip smjestaja.
Cijene u cjeniku moraju biti izrazene u hrvatskim kunama, a uz kune moze biti i druga valuta.
Cjenik vise nije potrebno ovjeravati u Drzavnom inspektoratu!
CJENIK mora sadrzavati:
- Ime i prezime vlasnika, te adresu navedenu u Rjesenju
- Cijenu usluga koja se nudi
- Vrstu objekta
- Kapacitet
- Kategoriju objekta
- Razred turistickog mjesta
- Informaciju o visini boravisne pristojbe i napomenu da je boravisna pristojba uracunata u cijenu (“Ugostitelji” - dakle oni koji smjestajne usluge pruzaju kao tvrtka ili obrt i “iznajmljivaci” koji naplacuju boravisnu po gostu tj. po nocenju duzni su u svom cjeniku navesti stope boravisne pristojbe(tj. koliko iznosi nocenje po osobi). Stope su zapravo sljedece: cijena za odrasle, cijena za djecu od 12-18 godina i za djecu do 12 godina je besplatno.
Privatni iznajmljivaci, koji boravisnu pristojbu placaju pausalno, duzni su u svom cjeniku navesti samo informaciju o placanju boravisne pristojbe. Dakle dovoljno je samo napisati napomenu u racunu, primjerice, “boravisna pristojba ukljucena je u cijeni”).

Ukoliko poslujete s turistickim agencijama, najvjerojatnije cete za agencije imati poseban cjenik s popustima ili ukalkuliranom agencijskom provizijom ili drugacije dogovorenom cijenom, nego sto bi to bilo za individualne goste koje sami bez posredovanje dolaze u Vas objekt. Takav cjenik necete izvjesiti pored vec sluzbenog cjenika, jer ukoliko Vam inspektor Drzavnog inspektorata pri kontroli poslovanja pronađe dva cjenika, platiti cete kaznu.

Ukoliko na osnovnu cijenu dajete popust (npr. popust na djecu od 5-12 godina, popust na vise od 3,5 ili vise nocenja, ili popust na grupu vise od 10 osoba) tada jednostavno to naznacite u cjeniku. Preporuca se da cijene u cjeniku prikazujete s ukljucenim PDV-om (ako ste u sustavu PDV-a) obzirom na lakse snalazenje gostiju po cjeniku, odnosno, ovakvim pristupom informirati cete gosta koliko je konacna cijena kostanja usluge i on sam nece biti primoran izracunavati koliko bi zaista trebao platiti. U tom slucaju obavezno na dnu cjenika morate staviti opasku: „U cijenu uracunat PDV“;

4. IZDATI GOSTU RACUN: Racun za izvrsenu uslugu izdaje se gostu, a jednu kopiju racuna dajete gostu, drugu kopiju racuna iznajmljivac zadrzava za sebe. Racun za gotovinu mozete izraditi sami na racunalu (kompjuterski) ili kupiti vec gotov obrazac racuna tzv. Paragon racun. Također, izdani racun potrebno je upisati u knjigu Evidencija racuna (Evidencija prometa).

Obavezne tocke koje je neophodno navesti na racunu za usluge smjestaja gosta u privatnom smjestaju:
-    naziv apartmana (npr. A1), ime iznajmljivaca, adresa, OIB
-    Broj racuna (redni broj racuna i tekuca godina, npr. 01/2015)
-    Ime i prezime osobe kojoj je usluga pruzena
-    Naziv usluge (npr. nocenje, nocenje s doruckom, najam apartmana...)
-    Cijena (obavezno mora biti izrazena u kunama, navesti jedinicnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
-    Boravisna pristojba (ako je ukljucena u cijenu navesti samo informaciju da je ukljucena u cijenu. Ako boravisnu ne placate pausalno vec odvojeno, potrebno je iznos boravisne i to kao posebnu stavku)
-    PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u racunu da PDV nije urucunat, ako Vam cijena sadrzi PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
-    Dodatne usluge (npr. kucni ljubimci, klima, ciscenje, dorucak, parking...)
-    Datum izdavanja racuna
-    Potpis iznajmljivaca 
Napomena: Obvezu isticanja stope boravisne pristojbe (Split u glavnoj sezoni 7,00 kn po osobi i nocenju (5,50 predsezona i posezona), u svakom racunu imaju:
1. ugostitelji – trgovacka drustva, zadruge, trgovci pojedinci, obrtnici i ostali poduzetnici koji pruzaju turisticke usluge.
2. iznajmljivaci koji placaju boravisnu po gostu i nocenju (iako Zakon o boravisnoj pristojbi, clanak 17, stavak 3 kaze da iznajmljivaci uopce nemaju obvezu isticanja boravisne u racunu. Savjet je da iznajmljivaci koji placaju boravisnu po nocenju (dakle nisu pausalci) ipak u racunu navedu iznose boravisne radi urednijeg i jasnijeg poslovanja i transparentnosti naplate).
Pritom treba napomenuti da kod navedenih postoji također duznost po potrebi navođenja osnove za oslobođenje od placanja boravisne pristojbe ili osnova za placanje umanjenog iznosa na racunu  (sezonski radnici, osobe s invaliditetom od 70% itd…)

Iznajmljivaci pausalci nemaju obvezu isticanja stopa boravisne pristojbe u racunima, tj. Pausalna boravisna pristojba ne navodi se u racunu, savjetujemo samo navesti u racunu napomenu npr. “Boravisna pristojba ukljucena je u cijeni”

 

5. VODITI POPIS GOSTIJU na propisani nacin: tj. voditi na propisan nacin evidenciju gostiju u knjigama:

KNJIGA GOSTIJU – Ne ovjerava se.   Knjiga gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektronickom obliku. Knjiga gostiju moze se voditi za domace i strane goste zajedno ili odvojeno.
POPIS GOSTIJU ( UPISUJU SE SVI GOSTI ) – Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektronickom obliku. Kad se popis gostiju vodi u obliku uvezane knjige, na prednjoj stranici korica treba biti naziv »Popis gostiju«, a na prvoj unutarnjoj stranici, na kojoj se ne upisuju podaci, treba biti upisano ime i prezime osobe na koju glasi rjesenje o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu odnosno seljackom domacinstvu. Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige mora se cuvati najmanje dvije godine nakon sto je knjiga popunjena. Kad se popis gostiju vodi elektronicki na osobnom racunalu, po isteku kalendarske godine potrebno ga je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajucem mediju i cuvati najmanje dvije godine
EVIDENCIJA PROMETA - Ne ovjerava se.  U ovu knjigu duzni ste upisivati sve izdane racune koje ste izdali gostima ili agencijama (ako poslujete s agencijama) za smjestaj i usluge prehrane (dorucak, polupansion, puni pansion) ako ih nudite gostima na smjestaju.njige se cuvaju  najmanje dvije godine nakon sto se popune.

 

6.  OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

Iznajmljivaci su duzni omoguciti gostima podnosenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pruzaju ugostiteljske usluge, ili putem poste, telefaks uređaja ili elektronickom postom, vidno istaknuti obavijest o nacinu podnosenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i cuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (clanak 8. Zakona o zastiti potrosaca).
Kopiju ocitovanja koju je dostavio gostima, domacin je duzan cuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.
Obrazac se mora istaknuti na vidljivom mjestu u svakom apartmanu / sobi. Mozete ga izvjesiti uz cjenik i kucni red ili staviti na stol, nocni ormaric i sl.

7. ENERGETSKI CERTIFIKAT (Izrada certifikata o energetskoj ucinkovitosti)

Temeljem Zakona o energetskoj ucinkovitosti od 14. listopada 2014. (NN 127/14) svi privatni iznajmljivaci soba i apartmana duzni su do 01.01.2016. godine za svoje objekte koje iznajmljuju izraditi certifikat o energetskoj ucinkovitosti kod ovlastenih firmi za izradu tih certifikata.

 

8. Istaknuti oznaku zabrane konzumiranja alkohola mlađima od 18 godina

Ova obveza je na snazi od 9. kolovoza 2015. i vrijedi za sve iznajmljivace bez obzira pruzaju li usluge prehrane ili ne. Konkretnije, iznajmljvac ne smije dopustiti konzumaciju alkoholnih pica osobama mlađim od 18 godina te mora istaknuti oznaku u smjestaju koja to zabranjuje.
 
Da ne bude zabune o terminima koji se koriste na oznakama/naljepnicama kao sto su “usluzivanje” i “konzumacija”, predlazemo da nabavite naljepnice na kojima pise oboje, bez obzira sto eventualno ne nudite dorucak s kojim bi bilo usluzivanje razumljivije. A kako stranci uglavnom nece razumijeti hrvatski dobro je da postoji ova ilustracija prekrizene flase i case.

 

9. Kutija prve pomoci

Iznajmljivaci su duzni u svakom objektu imati kutiju prve pomoci.

 

10. Ukoliko pruza usluge prehrane, pica i napitaka,

iznajmljivac je duzan utvrditi normative namirnica, pica i napitaka za pojedino jelo, pice i napitak, ako takve usluge pruza, i pruziti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predociti gostu.
Iznajmljivac smije usluge dorucka, polupansiona i pansiona pruzati samo gostima kojima pruza usluge smjestaja u sobi, apartmanu i kuci za odmor.

11. ako pruza usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom

 

12. Izvjesiti plan evakuacije u slucaju pozara

Plan evakuacije izloziti na unutarnjoj strani ulaznih vrata sobe ili u neposrednoj blizini.
Plan evakuacije ne moraju imati iznajmljivaci koji su ishodili rjesenje o odobrenju sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95) ; (NN 110/96) ; (NN 24/97) ; (NN 61/98) ; (NN 137/98) ; (NN 19/99) ; (NN 39/99) ; (NN 52/99) ; (NN 43/00) ; (NN 52/00) ; (NN 57/00) ; (NN 63/00) ; (NN 18/01) ; (NN 33/01) ; (NN 52/04) ; (NN 106/04) , a iznajmljivaci koji su ishodili rjesenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 88/07); (NN 58/08); (NN 45/09); (NN 78/14) u objektu moraju imati plan evakuacije i pisane upute za slucaj nastanka pozara." Evakuacijski plan mozete nacrtati vlastorucno ili iskopirati sa Vase projektne dokumentacije objekta. Vazno je da iz svake od smjestajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja oznacava puta za izlazak u slucaju pozara.

 

PECAT

Privatni iznajmljivac koji je registriran kao fizicka osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije duzan imati pecat.
Ukoliko zeli imati pecat, iznajmljivac ga moze napraviti.

 

VATROGASNI APARAT

Iznajmljivaci nisu duzni posjedovati vatrogasni aparat, ali moraju imati pisane upute za slucaj nastanka pozara, kontejnere i koseve za otpatke od vatrootpornog materijala (clanak 15. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu)..


(2) Prilikom oglasavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidzbenim materijalima, iznajmljivac smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rjesenjem nadleznog ureda.
(3) Iznajmljivacu je zabranjeno usluzivanje, odnosno dopustanje konzumiranja alkoholnih pica, drugih pica i/ili napitaka koji sadrzavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluzivanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.
(4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadrzaj obrasca i nacin vođenja popisa gostiju

Boravak osoba u stanovima, apartmanima i kucama za odmor koji se smatra pruzanjem ugostiteljskih usluga u domacinstvu
Boravak vise od 15 osoba koje nisu clanovi uze obitelji sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza placanja boravisne pristojbe, u stanovima, apartmanima i kucama za odmor, u turistickim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pruzanjem ugostiteljskih usluga u domacinstvu.
Ovo se odnosi na tzv.“prijatelje“! Sve vise od 15 prijavljenih osoba u sezoni se smatra ilegalnim radom ukoliko nemate rjesenje.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Zakon o boravisnoj pristojbi (NN 152/08)
OBVEZNICI I NACIN PLACANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE
Boravisnu pristojbu placaju:
1. osobe koje u turistickoj opcini ili gradu u kojem nemaju prebivaliste koriste uslugu smjestaja u smjestajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu nocenja na plovnom objektu nautickog turizma (charter, cruising),
3. osobe koje pruzaju usluge smjestaja u domacinstvu ili seljackom domacinstvu,
4. vlasnik kuce ili stana za odmor u turistickoj opcini ili gradu, koji nije smjestajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noce u toj kuci ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautickog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noce na tom plovilu u turisticke svrhe.
(2) Boravisna pristojba placa se po svakom ostvarenom nocenju, ako Zakonom nije drugacije određeno.
(3) Boravisnu pristojbu pod jednakim uvjetima placaju i strani drzavljani, osim ako  Zakonom nije drugacije određeno.

Boravisnu pristojbu ne placaju:

   1. djeca do dvanaest godina starosti,
   2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i vecim i jedan pratitelj,
   3. sudionici skolskih paket aranzmana (pausalnih putovanja) odobrenih od strane skolske ustanove,
   4. sezonski radnici,
   5. clanovi uze obitelji stanovnika turisticke opcine ili grada,
   6. putnici na putnickom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
   7. vlasnici kuce za odmor i clanovi njegove obitelji, ako je kuca za odmor izvorna stara obiteljska kuca stecena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivaliste u turistickoj opcini ili gradu, kada noce u toj kuci,
   8. osobe koje uslugu nocenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
   9. studenti i đaci koji nemaju prebivaliste u opcini ili gradu u kojem se skoluju.

Clanovima uze obitelji smatraju se: bracni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bracni drugovi, braca i sestre te njihova djeca i bracni drugovi, braca i sestre roditelja te njihova djeca i bracni drugovi, posvojitelj i posvojce te njihova djeca i bracni drugovi, pastorcad, maceha i ocuh.

Boravisnu pristojbu umanjenu za 50% placaju:
   1. osobe od navrsenih 12 do 18 godina starosti,
    2. osobe do 29 godina starosti, koje su clanovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge nocenja u omladinskim objektima za smjestaj koji su ukljuceni u međunarodnu mrezu omladinskih objekata za smjestaj IYHF.

PLACANJE BORAVIŠNA PRISTOJBA

Osobe koje koriste uslugu nocenja u smjestajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
(1) Osobe koje koriste uslugu nocenja u smjestajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smjestajni objekt) placaju boravisnu pristojbu po svakom ostvarenom nocenju.
(2) Smjestajnim objektom smatraju se svi objekti u kojima usluge smjestaja pruzaju pravne i fizicke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima o pruzanju usluga smjestaja, kao i prostori u kojima je, sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme odrzavanja sportskih, kulturno-umjetnickih i slicnih manifestacija.
Osobe koje pruzaju usluge smjestaja u domacinstvu ili seljackom domacinstvu
 (1) Osobe koje pruzaju ugostiteljske usluge smjestaja u domacinstvu placaju godisnji pausalni iznos boravisne pristojbe za svaki krevet i smjestajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pruzanje usluga smjestaja sukladno propisima o pruzanju usluga smjestaja. Na dodatne (pomocne) krevete ne placa se godisnji pausalni iznos boravisne pristojbe.
(2) Osobe u domacinstvu koje sukladno rjesenju o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga osoba u domacinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najvise cetiri postelje, u naseljima, opcinama i gradovima u kojima je prosjecna godisnja popunjenost kapaciteta u privatnom smjestaju prema podacima turisticke zajednice manja od 40 dana, boravisnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pruzene usluge nocenja ili mogu boravisnu pristojbu platiti u pausalnom iznosu.
(3) Godisnji pausalni iznos boravisne pristojbe  je umnozak broja kreveta (lezaja), odnosno broja smjestajnih jedinica u kampu, koeficijenta razreda turistickog mjesta u kojem se pruzaju usluge smjestaja u domacinstvu i visine boravisne pristojbe.
Visina boravisne pristojbe za 2016 g. utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ona iznosi:
Turisticki razred    Glavna sezona
( 1.06-30.09 )    Pred i posezona
(1.01-31.05 i 1.10.-31.12 )
A  (Split)    7,00    5,50
B  (Stobrec)    6,00    4,50
C  (Slatine, Zrnovnica)    5,00 kn    3,50
Boravisna pristojba za privatne iznajmljivace koji pruzaju ugostiteljske usluge smjestaja u domacinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kn po krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turistickog mjesta i o koeficijentu :
Turisticki razred    Koeficijent    Iznos u kunama
A    1,00    300,00
B     0,85    255,00
C     0,70    210,00
D    0,50    150,00

Napomena: Iznajmljivaci koji prema rjesenju o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu, imaju dvije sobe ili jedan apartman do najvise 4 kreveta imaju mogucnost birati između placanja boravisne pristojbe po ostvarenom nocenju ili pausal boravisne pristojbe, dok iznajmljivaci koji imaju registrirana vise od cetiri kreveta duzni su placati pausal boravisne pristojbe.
 
Osobe koje borave u kuci ili stanu za odmor
Vlasnici kuce ili stana za odmor i sve osobe koje noce u toj kuci ili stanu boravisnu pristojbu placaju po svakom ostvarenom nocenju.
 Vlasnik i clanovi njegove obitelji placaju boravisnu pristojbu umanjenu za 70%.
Boravisnu pristojbu placaju kada u kuci ili stanu za odmor u turistickoj opcini ili gradu izvan mjesta prebivalista borave u razdoblju glavne sezone (1.6. – 30.9.)

Vlasnik kuce ili stana za odmor moze, za sebe i clanove uze obitelji, boravisnu pristojbu platiti u pausalnom iznosu. Boravisnu pristojbu u pausalnom iznosu mogu placati hrvatski drzavljani i drzavljane drzava ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (sve drzave clanice EU i Lihtenstajn, Norveska, Island i Švicarska).

Kucom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turistickog smjestajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Splitu. (Zakon o boravisnoj pristojbi - clanka 9. stavak 2)

Vlasnik kuce ili stana za odmor moze za sebe i clanove uze obitelji boravisnu pristojbu platiti u pausalnom iznosu, kako slijedi:
Turisticki razred    Za dva clana
(po osobi)    Za svakog sljedeceg clana
(po osobi)
A    60,00    25,00
B         45,00    20,00
C    40,00    15,00
D    30,00    12,00

Podsjetnik: Strani drzavljani koji nemaju drzavljanstvo zemalja clanica Europske Unije, pristojbu placaju u punom iznosu po danu i osobi. Prijatelji koji borave u kucama ili stanovima za odmor hrvatskih drzavljana i drzavljana Europske unije placaju boravisnu pristojbu po nocenju.
Osobe koje nisu hrvatski drzavljani duzne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07) u roku od 24 sata.)

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE (92/09)

Iznajmljivaci su duzni godisnji pausalni iznos boravisne pristojbe uplatiti na uplatni racun HR9610010051740904748  u tri jednaka obroka ( 1.rata – do 31.07, 2.rata – do 31.08, 3.rata – do 30.09 tekuce godine ). U poziv na broj odobrenja primatelja unosi se OIB.
Na primjer:

Primatelj: RACUN BORAVIŠNE PRISTOJBE
Broj racuna primatelja ili IBAN: HR9610010051740904748 
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: upisuje se OIB iznajmljivaca
Opis placanja:  Boravisna pristojba - 1.2. ili 3. rata za tekucu godinu za koju se placa.

Uplatnice iznajmljivaci mogu podici u turistickom uredu ili ih turisticki ured salje mailom ili postom na adresu iznajmljivaca.
Boravisna pristojba uplacuje se uplatnicom (virmanom) u posti, banci ili internetom bankarstvom, ne u turistickom uredu.
! Uplatnice salje Turisticki ured mailom ili postom na adresu iznajmljivaca, i ne snosi odgovornost za eventualni izostanak primitka istih.
! Izostanak primitka uplatnica Vas ne oslobađa obveze placanja pausalnog iznosa boravisne pristojbe.
! U slucaju da ne primite uplatnice postom mozete ih podici osobno u turistickom uredu.

Rjesenje o odobrenju doneseno tijekom godine / Prestanak odobrenja
Iznimno, kada se rjesenje o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu, odnosno kada se rjesenje o prestanku odobrenja za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu donosi tijekom godine, pausalni iznos boravisne pristojbe utvrđuje se na sljedeci nacin:
a) osobe ikoje su rjesenje o odobrenju za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu ishodile prvi put:
– do 31. srpnja – placaju puni pausalni iznos boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– do 31. kolovoza – placaju dvije trecine pausalnog iznosa boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– do 30. rujna – placaju jednu trecinu pausalnog iznosa boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– nakon 30. rujna – ne placaju pausalni iznos boravisne pristojbe za tekucu godinu.

b) osobe koje su rjesenje o prestanku odobrenja za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu ishodile:
– do 30. lipnja – ne placaju pausalni iznos boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– do 31. srpnja – placaju jednu trecinu pausalnog iznosa boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– do 31. kolovoza – placaju dvije trecine pausalnog iznosa boravisne pristojbe za tekucu godinu.
– nakon 31. kolovoza – placaju puni iznos boravisne pristojbe za tekucu godinu.
c) osobe koje su ishodile rjesenje glede povecanja ili smanjenja smjestajnih kapaciteta do 1. lipnja tekuce godine, boravisnu pristojbu placaju prema vazecem rjesenju.
NAPOMENA:
Ukoliko iznajmljivac ne odjavi rjesenje i dalje ima obavezu placanja boravisne pristojbe bez obzira dali je ostvareno nocenje ili ne.
Drzavni ured vise nije obavezan slati rjesenja u TZ stoga bi svaki iznajmljivac trebao donjeti, prije sezone, odnosno po dobitku rjesenja, kopiju istog u u red TZ-a kako bi bio upisan u bazu podataka te tako mogao prijavljivati i odjavljivati goste.

CLANARINA TURISTICKIM ZAJEDNICAMA (NN 152/08)

Turisticka clanarina se placa prema razredu turistickog mjesta po slijedecim stopama:

Turisticki razred
    A    B    C    D
Prva skupina    0,0400    0,0384    0,0344    0,0320
Druga skupina    0,0320    0,0304    0,0280    0,0264
Treca skupina    0,0240    0,0224    0,0200    0,0184
Privatni iznajmljivaci spadaju u prvu skupinu !
Po zavrsetku turisticke sezone iznajmljivac je obavezan ispuniti obrazac „TZ“ (dobit cete ga u Poreznoj upravi) te uplatiti izracunati iznos na uplatni racun HR5210010051722627151. Do kraja veljace zakonski rok za fizicke osobe.
Uplatnicu te model izracuna clanarine dobit cete u Poreznoj upravi.

POREZ I PRIREZ

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje ce se pausalno oporezivati, o visini pausalnog poreza i nacinu placanja pausacnog poreza (NN 48/05)

Porezna uprava izdaje rjesenje o iznosu godisnjeg pausalnog poreza i prirez porezu na dohodak te zajedno sa uplatnicama salje iznajmljivacima na kucnu adresu.
Svi iznajmljivaci duzni su placati porez nadleznoj Poreznoj upravi od koje mogu dobiti informacije o nacinu uplate poreza (ovisno da li ga placaju pausalno).
              

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVE I ODJAVE TURISTA

(NN 152/08, 59/09)

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, nije prestala obveza prijave turista turistickim zajednicama.

Sve goste (domace i strane) duzni ste prijaviti nadleznoj turistickoj zajednici u roku od 24 sata od dolaska gosta kod iznajmljivaca.
Goste mozete turistickoj zajednici prijaviti na jedan od slijedecih nacina:
racunalom tj. „on line“ ili direktno u Turistickom uredu
Obvezu prijave turista turistickoj zajednici imaju:
•    pravne i fizicke osobe koje pruzaju uslugu smjestaja u smjestajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (hoteli, kampovi, turisticka naselja i ostalo);
•    osobe u domacinstvu i seljackom domacinstvu;
•    pravne i fizicke osobe koje pruzaju uslugu nocenja na plovnom objektu nautickog turizma (charter i crusing);
•    vlasnici kuca i stanova za odmor za sebe i sve osobe koje noce u tim kucama i stanovima;
•    stanovnici turisticke opcine ili grada.
Iznimno, turistickoj zajednici se ne prijavljuju: sezonski radnici, clanovi uze obitelji stanovnika turisticke opcine ili grada, osobe koje uslugu nocenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi te studenti i đaci koji nemaju prebivaliste u opcini ili gradu u kojem se skoluju.


Nacini prijave i odjave
Prijava i odjava turista obavlja se elektronickim ili tiskanom nacinom.
Podaci u prijavi i odjavi turista upisuju se na temelju podataka iz osobne iskaznice, putovnice  ili neke druge isprave o identitetu.

Prijava i odjava turista koja se obavlja elektronickim nacinom ne sadrzava potpis i pecat ovlastene osobe (tj. Turistickog ureda).
Kada se prijava i odjava turista obavlja elektronickim nacinom, nije ju potrebno obavljati tiskanim nacinom, osim u slucaju kada elektronicka prijava i odjava nije u potpunosti zaprimljena (provedena) prema korisnickom protokolu turisticke zajednice.

Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim nacinom,  onda se prijava i odjava obavlja na Obrascu 1.
Obrazac 1 sastoji se iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na prijavu i odjavu turista, a drugi (perforirani) na potvrdu o ucinjenoj prijavi i odjavi turista.
Potvrdom o prijavi boravka turista obavlja se i odjava.
Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim nacinom, turisticka zajednica drugi dio Obrasca 1 ovjerava pecatom i potpisom ovlastene osobe i daje ga obvezniku prijave i odjave, a prvi dio obrasca Obrasca 1 zadrzava za svoje potrebe.
Kada se prijava i odjava turista obavlja tiskanim nacinom, ispunjeni obrasci se moraju zastitno cuvati na odgovarajuci nacin najmanje dvije godine.

Domaci gosti i drzavljani drzava clanica Europskog ekonomskog prostora (sve drzave clanice EU i Lihtenstajn, Norveska i Island) te Švicarske Konfedracije se prijavljuju samo na Obrascu 1.
Gosti iz svih drugih zemalja se prijavljuju na Obrascu 1 te na Obrascu 8a.
Obrazac 1 po novom sadrzi OIB te se mole iznajmljivaci da uredno popune cijeli obrazac jer se u protivnom stvara guzva u uredu. Ako imate nepotrosene stare obrasce uvazit ce se i takva prijava ali pod „primjedbu“ treba upisati OIB.

„ON LINE“ PRIJAVA GOSTIJU

Za iznajmljivace koji imaju racunalo i pristup internetu moguca je i on-line prijava gostiju putem programa Future iz Blata. Najam programa ukljucuje i sve poslovne knjige te ispis racuna. Svi zainteresirani se mogu javiti u ured TZ-a.

SAZETAK


Nakon sto iznajmljivac dobije Rjesenje o odobrenju nadleznog ureda za pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu, njegove su obaveze sljedece:

1.    na glavnom ulazu u objekt postaviti stadariziranu plocu (plava ploca)
2.    Na uzlaznim vratima apartmana ili sobe mora biti oznacen broj sobe ili apartmana (1,2,3..) koji mora odgovarati broju iz Rjesenja o kategorizaciji. (npr. A1, A2 ...)
3.    Vidno istaknuti CJENIK I KUCNI RED u svakoj sobi ili apartmanu
4.    Obrazac podnosenja prigovora – staviti u svakom apartmano ili sobi na vidnom mjestu (na zidu, nocni ormaric, stol ili sl.)
5.    izdati racun gostu za svaku izvrsenu uslugu i zadrzati u bloku ili racunalu, za sebe kopiju tog racuna
6.    Istaknuti oznaku (naljepnicu) zabrane konzumiranja alkohola mlađima od 18 godina
7.    voditi Knjigu gostiju i Popis gostiju u kojoj se upisuju sve osobe kojima se pruza usluge nocenje ukljucujuci i agencijske goste (U slucaju on line prijave gostiju, knjigu Popis gostiju nije potrebno voditi)
8.    voditi knjigu Evidenciju prometa i u nju upisivati sve racune
9.    Energetski certifikat – obavezan od 01.01.2016. godine
10.     prijaviti goste Turistickoj zajednici u roku od 24 sata
11.     imati kutiju Prve pomoci u apartmanu ili sobi koju iznajmljuju
12.     ako pruza usluge prehrane, utvrditi normative
13.      UPLATITI: 1. Boravisnu pristojbu, 2. Turisticku clanarinu 3. Porez
14.     dostaviti kopiju odobrenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rjesenje ili ste novi iznajmljivac)

 

MEMENTO TRAVEL AGENCY - Majstora Jurja 4 - 21000 Split Croatia

phone: +385 91 390 9416 - www.split-apartment.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

HR-AB-21-060090247

 

 
Next >